Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji z dnia 10.11.2008 r. (z późn. zm.) Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Otwocku reguluje:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z dnia 10.11.2008 r. (z późn.zm.)

 

Ustawa o Policji Ustawa o Policji
 
Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 21.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Sylwia Durlik KPP OTWOCK
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Durlik
do góry