Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2019
Data modyfikacji : 30.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewicz KPP OTWOCK
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Niezdropa
do góry