DODO - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Otwocku:
  • adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 7A, 05-400 Otwock. 
  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku jest:asp.szt. Małgorzata Ostapińska, e-mail: iod.kpp_otwock@ksp.policja.gov.pl
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  3. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:
  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Metryczka

Data publikacji : 06.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Patryk Domarecki KPP Otwock
do góry